PHP 7.2.0 Beta 3 Released

msession_set

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 <= 5.1.2)

msession_setSet value in session

Opis

bool msession_set ( string $session , string $name , string $value )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top