PHP 5.4.37 Released

mysql_list_dbs

(PHP 4, PHP 5)

mysql_list_dbs Pobiera nazwy baz dostępnych na serwerze MySQL

Opis

resource mysql_list_dbs ([ resource $ identyfikator_połączenia ] )

mysql_list_dbs() zwróci wynik zawierający nazwy baz dostępnych na serwerze skojarzonym z identyfikatorem połączenia. Żeby uzyskać nazwy za wskaźnika wyniku należy użyć funkcji mysql_tablename() lub innej operującej na tablicach wyników.

Przykład #1 mysql_list_dbs()

<?php
$link 
mysql_connect ('localhost','uzytkownik','haslo');
$db_list mysql_list_dbs($link);

while (
$row mysql_fetch_object($db_list)) {
    echo 
$row->Database "\n";
}
?>

Powyższy przykład da następujący wynik:

baza1
baza2
baza3
...

Informacja:

Powyższy kod będzie równie dobrze działał z funkcją mysql_fetch_row() lub innymi podobnymi.

Aby zachować zgodność z poprzednimi wersjami, można użyć również mysql_listdbs(). Jest to jednak niezalecane.

Patrz także: mysql_db_name().

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
0
matjung at hotmail dot com
4 years ago
The result pointer contains only the databases for which the mysql_user has the select priviledge granted.
up
-1
theriault
2 years ago
Another alternative to this function is:

SQL Query: SELECT SCHEMA_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA
To Top