PHP 5.4.33 Released

mysql_list_processes

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

mysql_list_processesZwraca listę procesów MySQL

Opis

resource mysql_list_processes ([ resource $ identyfikator_połączenia ] )

mysql_list_processes() zwraca wskaźnik wyniku zawierającego opis aktualnych wątków serwera.

Przykład #1 przykład użycia mysql_list_processes()

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''uzytkownik''haslo');

$result mysql_list_processes($link);
while (
$row mysql_fetch_row($result)){
    
printf("%s %s %s %s %s\n"$row["Id"], $row["Host"], $row["db"],
       
$row["Command"], $row["Time"]);
}
mysql_free_result ($result);
?>

Powyższy przykład da następujący wynik:

1 localhost test Processlist 0
4 localhost mysql sleep 5

Patrz także: mysql_thread_id()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top