PHP 7.2.0 Release Candidate 2 Released

ncurses_addnstr

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_addnstrAdd string with specified length at current position

Opis

int ncurses_addnstr ( string $s , int $n )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

s

n

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
nweeks at utas dot edu dot au
14 years ago
Quite handy for truncing fields that may upset a screen layout:

ncurses_addnstr("tenletters",3);

only renders to screen "ten", and truncs the rest
To Top