PHP 7.2.0 Beta 3 Released

ncurses_insertln

(PHP 4 >= 4.0.7, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_insertlnInsert a line, move rest of screen down

Opis

int ncurses_insertln ( void )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Inserts a new line above the current line. The bottom line will be lost.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top