newt_entry_set

(PECL newt >= 0.1)

newt_entry_set

Opis

void newt_entry_set ( resource $entry , string $value [, bool $cursor_at_end ] )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

entry

value

cursor_at_end

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top