newt_grid_set_field

(PECL newt >= 0.1)

newt_grid_set_field

Opis

void newt_grid_set_field ( resource $grid , int $col , int $row , int $type , resource $val , int $pad_left , int $pad_top , int $pad_right , int $pad_bottom , int $anchor [, int $flags ] )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

grid

col

row

type

val

pad_left

pad_top

pad_right

pad_bottom

anchor

flags

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top