PHP 7.2.0 Release Candidate 4 Released

newt_listbox_set_width

(PECL newt >= 0.1)

newt_listbox_set_width

Opis

void newt_listbox_set_width ( resource $listbox , int $width )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

listbox

width

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top