php[world] 2018 - Call for Speakers

openssl_dh_compute_key

(No version information available, might only be in SVN)

openssl_dh_compute_keyComputes shared secret for public value of remote DH key and local DH key

Opis

string openssl_dh_compute_key ( string $pub_key , resource $dh_key )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

pub_key

Public key

dh_key

DH key

Zwracane wartości

Returns computed key on success lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top