PHP 7.1.0 Alpha 2 Released

openssl_pkey_export_to_file

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

openssl_pkey_export_to_fileGets an exportable representation of a key into a file

Opis

bool openssl_pkey_export_to_file ( mixed $key , string $outfilename [, string $passphrase [, array $configargs ]] )

openssl_pkey_export_to_file() saves an ascii-armoured (PEM encoded) rendition of key into the file named by outfilename.

Informacja: Aby ta funkcja prawidłowo działała wymaga poprawnie zainstalowanego openssl.cnf. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj rozdział instalacja openssl.

Parametry

key

outfilename

Path to the output file.

passphrase

The key can be optionally protected by a passphrase.

configargs

configargs can be used to fine-tune the export process by specifying and/or overriding options for the openssl configuration file. See openssl_csr_new() for more information about configargs.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
w3ricardo
4 years ago
You can't use this function to export a public key

Warning: openssl_pkey_export_to_file(): supplied key param is a public key
To Top