PHP 7.1.19 Released

PDF_closepath_fill_stroke

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_closepath_fill_strokeClose, fill and stroke current path

Opis

bool PDF_closepath_fill_stroke ( resource $p )

Closes the path, fills, and strokes it. Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top