PHP 7.2.7 Released

PDF_closepath

(PHP 4, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_closepathClose current path

Opis

bool PDF_closepath ( resource $p )

Closes the current path. Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top