PHP 7.2.7 Released

PDF_end_template

(PHP 4 >= 4.0.5, PECL pdflib >= 1.0.0)

PDF_end_templateFinish template

Opis

bool PDF_end_template ( resource $p )

Finishes a template definition. Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top