Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

pg_connection_busy

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

pg_connection_busy Sprawdza czy połączenie jest zajęte czy wolne

Opis

bool pg_connection_busy ( resource $połączenie )

pg_connection_busy() sprawdza czy połączenie jest zajęte. Jeśli jest zajęte, poprzednie zapytanie jest wciąż wykonywane. Jeśli pg_get_result() jest użyte na połączeniu, zostanie ono zablokowane.

Parametry

połączenie

Zasób, połączenie do bazy PostgreSQL.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE jeśli połączenie jest zajęte, FALSE w przeciwnym wypadku.

Przykłady

Przykład #1 pg_connection_busy() przykład

<?php
  $dbconn 
pg_connect("dbname=publisher") or die("Nie można się połączyć");
  
$bs pg_connection_busy($dbconn);
  if (
$bs) {
      echo 
'połączenie jest zajęte';
  } else {
     echo 
'połączenie jest wolne';
  }
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
levi at alliancesoftware dot com dot au
4 years ago
pg_connection_busy() returning true does not necessarily mean that there are results waiting for pg_get_result(); it also stays true for some time after a query that causes any sort of postgres error. (See http://bugs.php.net/bug.php?id=36469)
To Top