PHP 5.6.0 released

pg_copy_to

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

pg_copy_to Kopiuje tabelę do tablicy

Opis

array pg_copy_to ( resource $polaczenie , string $nazwa_tabeli [, string $separator [, string $null_jako ]] )

pg_copy_to() kopiuje tabelę do tablicy. Wywołuje to wewnętrzne polecenie SQL COPY TO na wydobywane rekordy.

Parametry

polaczenie

Identyfikator połączenia do serwera PostgreSQL.

nazwa_tabeli

Nazwa tabeli, z której zostaną skopiowane dane do zmiennej wiersze.

separator

Znak oddzielający wartości dla każdego pola każdego elementu zmiennej wiersze. Domyślnie jest to TAB.

null_jako

Jak wartości NULL z SQL są przedstawiane w zmiennej wiersze. Domyślnie jest to \N ("\\N").

Zwracane wartości

Tablica (ang. array) z jednym elementem dla każdej linii kopiowanych (COPY) danych. Zwraca FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 pg_copy_to() - przykład

<?php
   $baza 
pg_connect("dbname=wydawca") or die("Nie można się połączyć");
   
   
$wiersze pg_copy_to($baza$nazwa_tabeli);
   
   
pg_query($baza"DELETE FROM $nazwa_tabeli");
   
   
pg_copy_from($baza$nazwa_tabeli$wiersze);
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-1
etiger13 at gmail dot com
4 years ago
You cannot specify the schema name in this command. You can change the search path for just one query by using the following code:

<?php
pg_query
($conn, "SET search_path TO myschema;");
   
$copy_to = pg_copy_to($conn, 'tablename');
   
pg_query("RESET search_path;");
?>
up
-1
setantae at submonkey dot net
11 years ago
"It issues COPY TO SQL command internally to insert records"

I suspect this statement is incorrect, or that s/insert/retrieve/ is appropriate.
To Top