PHP 7.1.19 Released

pg_last_notice

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5)

pg_last_notice Zwraca komunikaty informacyjne serwera PostgreSQL

Opis

string pg_last_notice ( resource $connection )

pg_last_notice() zwraca ostatni komunikat informacyjny serwera PostgreSQL związanego z połączeniem connection. Serwer PostgreSQL wysyła komunikaty informacyjne w pewnych przypadkach, np. gdy trasakcja nie może być kontynuowana. Przy użyciu pg_last_notice(), możesz uniknąć wywoływania bezużytecznych zapytań, sprawdzając czy komunikat jest związany z transakcją czy nie.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest EKSPERYMENTALNA i nie jest jeszcze w pełni zaimplementowana. pg_last_notice() została dodana w PHP 4.0.6. Niestety PHP 4.0.6 ma błąd w obsłudze tych komunikatów. Używanie modułu PostgreSQL z PHP 4.0.6 nie jest zalecane, nawet jeśli nie używasz funkcji pg_last_notice().

Ta funkcja jest w pełni zaimplementowana w PHP 4.3.0. Wcześniejsze niż 4.3.0 wersje PHP ignorują parametr connection.

Śledzenie komunikatów informacyjnych może być ustawtione jako opcjonalne przez ustawienie parametru ini pgsql.ignore_notice na 1 od wersji PHP 4.3.0.

Logowanie komunikatów informacyjnych może być ustawtione jako opcjonalne przez ustawienie parametru ini pgsql.log_notice na 0 od wersji PHP 4.3.0. Dopuki pgsql.ignore_notice jest ustawione na 0, komunikaty informacyjne nie mogą być logowane.

Zobacz także pg_query() i pg_last_error().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top