PHP 5.6.0RC3 is available

pg_port

(PHP 4, PHP 5)

pg_port Zwraca numer portu związany z połączeniem

Opis

int pg_port ( resource $connection )

pg_port() zwraca numer portu dla połączenia wskazanego przez connection.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top