PHP 5.5.16 is released

pg_tty

(PHP 4, PHP 5)

pg_tty Zwraca nazwę konsoli tty związanej z połączeniem

Opis

string pg_tty ( resource $connection )

pg_tty() zwraca nazwę konsoli tty którą serwer PostgreSQL wykorzystuje do debugowania połączenia wskazanego przez connection.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top