rewinddir

(PHP 4, PHP 5)

rewinddirUstawia wskaźnik katalogu na początek

Opis

void rewinddir ([ zasób $uchwyt_katalogu ] )

Ustawia wskaźnik strumienia katalogu uchwyt_katalogu na początek katalogu.

Parametry

uchwyt_katalogu

Uchwyt katalogu (zasób) otwarty wcześniej za pomocą opendir(). Jeśli uchwyt katalogu nie jest podany, przyjmowany jest ostatni wskaźnik katalogu utworzony przez opendir().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top