Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

sql_regcase

(PHP 4, PHP 5)

sql_regcaseMake regular expression for case insensitive match

Opis

string sql_regcase ( string $string )

Creates a regular expression for a case insensitive match.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest PRZESTARZAŁA od PHP 5.3.0. Używanie tej funkcji nie jest zalecane.

Parametry

string

The input string.

Zwracane wartości

Returns a valid regular expression which will match string, ignoring case. This expression is string with each alphabetic character converted to a bracket expression; this bracket expression contains that character's uppercase and lowercase form. Other characters remain unchanged.

Przykłady

Przykład #1 sql_regcase() example

<?php
echo sql_regcase("Foo - bar.");
?>

Powyższy przykład wyświetli:

[Ff][Oo][Oo] - [Bb][Aa][Rr].

This can be used to achieve case insensitive pattern matching in products which support only case sensitive regular expressions.

Notatki

Informacja:

Od PHP 5.3.0 rozszerzenie regex jest przestarzałe. Zamiast niego należy używać rozszerzenia PCRE. Wywołanie tych funkcji spowoduje wygenerowanie ostrzeżenia E_DEPRECATED. Zobacz listę różnic aby uzyskać pomoc w migracji do PCRE.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
edge at gts dot smtn dot stavropol dot ru
11 years ago
if you set right locale:

setlocale(LC_CTYPE,"ru_RU.KOI8-R");

print sql_regcase("Цffnung");

will output:
"[Цц][Ff][Ff][Nn][Uu][Nn][Gg]"
up
0
phpcomment at revmaps dot no-ip dot biz
6 months ago
This function naivley replaces the letters in your expression.
if your expression uses [] already using this will probably break it
To Top