stream_bucket_append

(PHP 5)

stream_bucket_append Append bucket to brigade

Opis

void stream_bucket_append ( resource $brigade , resource $bucket )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top