PHP 7.2.0 Release Candidate 4 Released

stream_bucket_new

(PHP 5)

stream_bucket_new Create a new bucket for use on the current stream

Opis

object stream_bucket_new ( resource $stream , string $buffer )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top