PHP 7.1.0 Release Candidate 4 Released

stream_is_local

(PHP 5 >= 5.2.4)

stream_is_localChecks if a stream is a local stream

Opis

bool stream_is_local ( mixed $stream_or_url )

Checks if a stream, or a URL, is a local one or not.

Parametry

stream_or_url

The stream resource or URL to check.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 stream_is_local() example

Basic usage example.

<?php
var_dump
(stream_is_local("http://example.com"));
var_dump(stream_is_local("/etc"));
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

bool(false)
bool(true)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top