SunshinePHP Developer Conference 2015

stream_supports_lock

(PHP 5 >= 5.3.0)

stream_supports_lockTells whether the stream supports locking.

Opis

bool stream_supports_lock ( resource $stream )

Tells whether the stream supports locking through flock().

Parametry

stream

The stream to check.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

  • flock() - Portable advisory file locking

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
derkontrollfreak+9hy5l at gmail dot com
1 month ago
stream_supports_lock() always returns TRUE on custom wrappers.
To Top