strrev

(PHP 4, PHP 5)

strrevOdwraca ciąg znaków

Opis

string strrev ( string $string )

Zwraca odwrócony string.

Przykład #1 Odwracanie ciągu znaków przez strrev()

<?php
echo strrev("Witaj świecie!"); // wyświetla "!eiceiwś jatiW"
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
14
carmel.alex at gmail.com
11 years ago
This function support utf-8 encoding

function utf8_strrev($str){
    preg_match_all('/./us', $str, $ar);
    return join('',array_reverse($ar[0]));
}
To Top