The 4th Annual China PHP Conference

swf_enddoaction

(PHP 4)

swf_enddoactionEnd the current action

Opis

void swf_enddoaction ( void )

Ends the current action started by the swf_startdoaction() function.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top