swf_pushmatrix

(PHP 4)

swf_pushmatrixPush the current transformation matrix back onto the stack

Opis

void swf_pushmatrix ( void )

Pushes the current transformation matrix back onto the stack.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top