PHPKonf: Istanbul PHP Conference 2017

swf_showframe

(PHP 4)

swf_showframeDisplay the current frame

Opis

void swf_showframe ( void )

Outputs the current frame.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top