International PHP Conference 2015

uksort

(PHP 4, PHP 5)

uksortSortuj tablicę według kluczy korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej

Opis

bool uksort ( array &$tablica , callback $funkcja_porównująca )

uksort() sortuje tablicę według kluczy korzystając z podanej przez użytkownika funkcji porównującej. Jeśli chcesz posortować tablicę według skomplikowanych kryteriów, to powinieneś użyć tej funkcji.

Funkcja funkcja_porównująca powinna przyjmować dwa parametry, którymi będą pary kluczy tablicy podanej jako pierwszy parametr funkcji uksort(). Funkcja porównująca musi zwracać liczbę całkowitą, mniejszą, równą lub większą od zera jeśli pierwszy parametr jest odpowiednio mniejszy, równy lub większy niż drugi.

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykład #1 Przykład użycia uksort()

<?php
function cmp($a$b)
{
    
$a ereg_replace('^(a|an|the) '''$a);
    
$b ereg_replace('^(a|an|the) '''$b);
    return 
strcasecmp($a$b);
}

$a = array("John" => 1"the Earth" => 2"an apple" => 3"a banana" => 4);

uksort($a"cmp");

foreach (
$a as $key => $val) {
    echo 
"$key$value\n";
}
?>

Powyższy przykład wyświetli:

an apple: 3
a banana: 4
the Earth: 2
John: 1

Patrz także: usort(), uasort(), sort(), asort(), arsort(), ksort(), natsort() i rsort().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top