variant_xor

(PHP 5)

variant_xorPerforms a logical exclusion on two variants

Opis

mixed variant_xor ( mixed $left , mixed $right )

Performs a logical exclusion.

Parametry

left

The left operand.

right

The right operand.

Informacja:

Wszystkie arytmetyczne funkcje wariantowe przyjmują jako parametry albo rdzenne typy PHP (integer, string, floating point, boolean lub NULL), albo instancje klas COM, VARINAT lub DOTNET. Rdzenne typy PHP są konwertowane do wariantowych przy użyciu tych samych reguł, które znajdują się w klasie konstruktora VARIANT. Obiekty COM i DOTNET powinny mieć wartości swoich domyślnych właściwości pobierane i używane jako wartości wariantowe.

Arytmetyczne funkcje wariantowe są nakładkami na podobnie nazwane funkcje w bibliotece COM; aby uzyskac więcej informacji o tych funkcjach odwiedź witrynę biblioteki MSDN. Funkcje PHP są nazwane nieco inaczej. Na przykład funkcji variant_add() w PHP odpowiada VarAdd() w dokumentacji MSDN.

Zwracane wartości

Variant XOR Rules
If left is If right is then the result is
TRUETRUEFALSE
TRUEFALSETRUE
FALSETRUETRUE
FALSEFALSEFALSE
NULLNULLNULL

Zobacz też:

  • variant_or() - Performs a logical disjunction on two variants
  • variant_and() - Performs a bitwise AND operation between two variants

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
1
tinelbarb at yahoo dot com
7 years ago
I've been using a lot the VARIANT_XOR function (all the VARIANT functions ar cool) and I was faceing the problem that some custom copilation of PHP, especially LAMP packs, doesn't have the VARANT functions included, so the scripts halts.
I had to find an alternative for those who doesn't have an implamentation of VARIANT_XOR.
I'd love if somebody improve my "A_XOR_B" function by changing the name in "VARIANT_XOR" and to run the original VARIANT_XOR function (being optimized) if it is already in the PHP compilation, else run the custom XOR code.

<?php
function a_xor_b($a=0, $b=0) {
    return ( (
$a!=$b) && ($a||$b) ) ? TRUE : FALSE ;
}
?>

If using this function, make sure you use the same type for arguments ;-)

Here is a sample code using it:

<?php
if ( a_xor_b(strlen($column1)>0,strlen($column2)>0) ) {
 
$add_and='';
}
if ( !
a_xor_b(strlen($column1)>0,strlen($column2)>0 ) && strlen($column1)>0 ) {
 
$add_and=' and ';
}
$some_sql_filter=$query_str.' having '.$column1.$add_and.$column2;
?>

The use of VARIANT_XOR was identical.

@PHP TEAM: the VARIANT set is so great :-)
up
-1
tinelbarb at yahoo dot com
7 years ago
I've been using a lot the VARIANT_XOR function (all the VARIANT functions ar cool) and I was faceing the problem that some custom copilation of PHP, especially LAMP packs, doesn't have the VARANT functions included, so the scripts halts.
I had to find an alternative for those who doesn't have an implamentation of VARIANT_XOR.
I'd love if somebody improve my "A_XOR_B" function by changing the name in "VARIANT_XOR" and to run the original VARIANT_XOR function (being optimized) if it is already in the PHP compilation, else run the custom XOR code.

<?php
function a_xor_b($a=0, $b=0) {
    return ( (
$a!=$b) && ($a||$b) ) ? TRUE : FALSE ;
}
?>

If using this function, make sure you use the same type for arguments ;-)

Here is a sample code using it:

<?php
if ( a_xor_b(strlen($column1)>0,strlen($column2)>0) ) {
 
$add_and='';
}
if ( !
a_xor_b(strlen($column1)>0,strlen($column2)>0 ) && strlen($column1)>0 ) {
 
$add_and=' and ';
}
$some_sql_filter=$query_str.' having '.$column1.$add_and.$column2;
?>

The use of VARIANT_XOR was identical.

@PHP TEAM: the VARIANT set is so great :-)
up
-1
tinelbarb at yahoo dot com dot RE-MO-VE dot ME
7 years ago
I've been using a lot the VARIANT_XOR function (all the VARIANT functions ar cool) and I was faceing the problem that some custom copilation of PHP, especially LAMP packs, doesn't have the VARANT functions included, so the scripts halts.
I had to find an alternative for those who doesn't have an implamentation of VARIANT_XOR.
I'd love if somebody improve my "A_XOR_B" function by changing the name in "VARIANT_XOR" and to run the original VARIANT_XOR function (being optimized) if it is already in the PHP compilation, else run the custom XOR code.

<?php
function a_xor_b($a=0, $b=0) {
    return ( (
$a!=$b) && ($a||$b) ) ? TRUE : FALSE ;
}
?>

If using this function, make sure you use the same type for arguments ;-)

Here is a sample code using it:

<?php
if ( a_xor_b(strlen($column1)>0,strlen($column2)>0) ) {
 
$add_and='';
}
if ( !
a_xor_b(strlen($column1)>0,strlen($column2)>0 ) && strlen($column1)>0 ) {
 
$add_and=' and ';
}
$some_sql_filter=$query_str.' having '.$column1.$add_and.$column2;
?>

The use of VARIANT_XOR was identical.

@PHP TEAM: the VARIANT set is so great :-)
To Top