PHP 5.6.22 is available

xml_get_error_code

(PHP 4, PHP 5)

xml_get_error_codePobiera kod błędu parsera XML

Opis

int xml_get_error_code ( resource $parser )

Pobiera kod błędu parsera XML.

Parametry

parser

Referencja do parsera XML, poprzez którą pobierany jest kod błędu.

Zwracane wartości

Ta funkcja zwraca FALSE jeżeli parser nie odnosi się do prawidłowego parsera. W przeciwym razie zwraca jeden z kodów błędów opisanych w sekcji kody błędów.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-7
gmsundar at geotekhsolutions dot com
8 years ago
error codes
    *  XML_ERROR_NONE
    * XML_ERROR_NO_MEMORY
    * XML_ERROR_SYNTAX
    * XML_ERROR_NO_ELEMENTS
    * XML_ERROR_INVALID_TOKEN
    * XML_ERROR_UNCLOSED_TOKEN
    * XML_ERROR_PARTIAL_CHAR
    * XML_ERROR_TAG_MISMATCH
    * XML_ERROR_DUPLICATE_ATTRIBUTE
    * XML_ERROR_JUNK_AFTER_DOC_ELEMENT
    * XML_ERROR_PARAM_ENTITY_REF
    * XML_ERROR_UNDEFINED_ENTITY
    * XML_ERROR_RECURSIVE_ENTITY_REF
    * XML_ERROR_ASYNC_ENTITY
    * XML_ERROR_BAD_CHAR_REF
    * XML_ERROR_BINARY_ENTITY_REF
    * XML_ERROR_ATTRIBUTE_EXTERNAL_ENTITY_REF
    * XML_ERROR_MISPLACED_XML_PI
    * XML_ERROR_UNKNOWN_ENCODING
    * XML_ERROR_INCORRECT_ENCODING
    * XML_ERROR_UNCLOSED_CDATA_SECTION
    * XML_ERROR_EXTERNAL_ENTITY_HANDLING
To Top