PHP 7.2.7 Released

HaruDoc::resetStream

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruDoc::resetStreamRewind the temporary stream

Opis

bool HaruDoc::resetStream ( void )

Rewinds the temporary stream of the document.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns TRUE on success.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek HaruException gdy wystąpi błąd.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top