PHP 7.2.0 Release Candidate 4 Released

HaruPage::getMiterLimit

(PECL haru >= 0.0.1)

HaruPage::getMiterLimitGet the value of miter limit

Opis

float HaruPage::getMiterLimit ( void )

Get the value of the miter limit.

Parametry

Ta funkcja nie posiada parametrów.

Zwracane wartości

Returns the value of the miter limit.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek HaruException gdy wystąpi błąd.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top