ImagickDraw::setClipRule

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setClipRuleSet the polygon fill rule to be used by the clipping path

Opis

bool ImagickDraw::setClipRule ( int $fill_rule )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Set the polygon fill rule to be used by the clipping path.

Parametry

fill_rule

FILLRULE_ constant

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top