ScotlandPHP

ImagickDraw::setFontFamily

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setFontFamilySets the font family to use when annotating with text

Opis

bool ImagickDraw::setFontFamily ( string $font_family )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Sets the font family to use when annotating with text.

Parametry

font_family

the font family

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top