PHP 7.2.7 Released

ImagickDraw::setStrokeColor

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setStrokeColorSets the color used for stroking object outlines

Opis

bool ImagickDraw::setStrokeColor ( ImagickPixel $stroke_pixel )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Sets the color used for stroking object outlines.

Parametry

stroke_pixel

the stroke color

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top