PHP 7.2.7 Released

ImagickPixelIterator::syncIterator

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickPixelIterator::syncIteratorSyncs the pixel iterator

Opis

bool ImagickPixelIterator::syncIterator ( void )
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Syncs the pixel iterator.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top