PHPKonf: Istanbul PHP Conference 2017

Podręcznik PHP

Opracowany przez:
Mehdi Achour
Friedhelm Betz
Antony Dovgal
Nuno Lopes
Hannes Magnusson
Georg Richter
Damien Seguy
Jakub Vrana
2012-11-30
Pod redakcją: Philip Olson
Opracowany przez:
Tłumaczenie na język polski (kolejność alfabetyczna) :
Marcin Dąbrowski
Michał Garbowski
Jarosław Głowacki
Michał Grzechowiak
Michał Wilhelm Jany
Damian Jeżewski
Leszek Krupiński
Adam Major
Adrian Makowski
Paweł Paprota
Michał Pena
Michał Piotrowski
Sławomir Pucia
Jarek Tabor
Tomasz Wójtowicz
add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-8
webtechhelp dot org at gmail dot com
7 days ago
Fibonacci Series Program in PHP

<?php

function printFibonacci($n)
{

 
$first = 0;
 
$second = 1;

  echo
"Fibonacci Series \n";

  echo
$first.' '.$second.' ';

  for(
$i = 2; $i < $n; $i++){

   
$third = $first + $second;

    echo
$third.' ';

   
$first = $second;
   
$second = $third;

    }
}
 
/* Function call to print Fibonacci series upto 6 numbers. */

printFibonacci(6);

?>

http://webtechhelp.org
up
-8
webtechhelp dot org at gmail dot com
7 days ago
How to generate series in php with number gets multipled by 6 after every 2 numbers

<?php
function getNumber($i) {
    if (
$i % 3 == 0) {
        return
$i * 2;
    } else {
        return
$i;
    }
}

for (
$i = 1; $i <= 1000; $i++) {
    echo
getNumber($i) . "\n";
}
?>
To Top