Wstęp

Funkcje te pozwalają na operowanie i manipulowanie tablicami na wiele różnych sposobów. Tablice są kluczowymi elementami przechowywania, zarządzania i operowania na zbiorach zmiennych.

Obsługiwane są proste i wielowymiarowane tablice, które mogą być stworzone przez użytkownika lub przez funkcję. Istnieją specjalne funkcje obsługi baz danych odpowiedzialne za wypełnianie tablic danymi z zapytań do baz danych, a także kilka innych funkcji zwracających tablice.

Zobacz rozdział podręcznika Tablice aby uzyskać dokładne wyjaśnienie, jak tablice zostały zaimplementowane i jak się ich używa w PHP. Inne metody przetwarzania tablic zostały opisane w rozdziale operatory tablicowe.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top