Wstęp

Informacja: To rozszerzenie nie jest dostępne na platformie Windows.

Informacja:

To rozszerzenie zostało przeniesione do repozytorium » PECL i nie jest rozprowadzane z PHP od wersji 5.0.0.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top