Wstęp

To rozszerzenie implementuje format wymiany danych » JavaScript Object Notation (JSON). Dekodowanie jest obsługiwane przez parser oparty na kodzie JSON_checker Douglasa Crockforda.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top