Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

Wstęp

Ostrzeżenie

Ten moduł jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie tych funkcji, ich nazw, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tego modułu na własne ryzyko.

Informacja: To rozszerzenie nie jest dostępne na platformie Windows.

Informacja:

To rozszerzenie zostało przeniesione do repozytorium » PECL i nie jest rozprowadzane z PHP od wersji 5.0.0.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top