PHP 7.1.18 Released

Wstęp

Funkcje readline implementują interfejs do biblioteki GNU Readline. Pozwalają one na tworzenie edytowalnych wierszy poleceń. Jako przykład może posłużyć Bash, który pozwala na używanie klawiszy strzałek do poruszania się po wpisanej części polecenia lub przewijanie historii. Ze względu na interaktywność tej biblioteki, jest ona mało przydatna do pisania aplikacji sieciowych, lecz może być pomocna przy pisaniu skryptów przeznaczonych do używania PHP z wiersza poleceń.

Informacja: To rozszerzenie nie jest dostępne na platformie Windows.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top