Wstęp

Ostrzeżenie

Ten moduł jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie tych funkcji, ich nazw, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tego modułu na własne ryzyko.

Od wersji PHP 4.3.0 rozszerzenie vpopmail znajduje się w repozytorium » PECL.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top