PHP 5.5.16 is released

Oddzielanie instrukcji

Podobnie jak C i Perl, PHP wymaga aby instrukcje były zakończone średnikiem, na końcu każdego wyrażenia. Zamykający znacznik bloku kodu PHP automatycznie implikuje średnik; nie musisz mieć średnika zamykającego ostatnią linię z bloku PHP. Zamykający znacznik dla bloku będzie zawierać bezpośrednio następującą nową linie jeśli taka istnieje.

<?php
    
echo 'To jest test';
?>

<?php echo 'To jest test' ?>

<?php echo 'Pomineliśmy ostatni zamykający znacznik';

Informacja:

Zamykający znacznik bloku PHP na końcu pliku jest opcjonalny, i w niektórych przypadkach pominięcie jego jest pomocne kiedy używamy include lub require, tak więc niechciane białe znaki nie będą znajdować się na końcu pliku, i ciągle będzie możliwe dodanie nagłówków do odpowiedzi. To jest także poręczne jeśli używasz buferowania wyjścia, i nie chciałbyś zobaczyć dodanych niechcianych białych znaków na końcu cześci generowanej przez includowany plik.

add a note add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
75
Krishna Srikanth
8 years ago
Do not mis interpret

<?php echo 'Ending tag excluded';

with

<?php echo 'Ending tag excluded';
<
p>But html is still visible</p>

The second one would give error. Exclude ?> if you no more html to write after the code.
up
4
pbarney
2 years ago
If you want to keep the newline after a closing tag in the output, just add a space after the closing tag, and the newline will not be ignored.
up
0
shojibur at gmail dot com
4 months ago
You have been missed semicolon.

Keep in mind if you did not put closing tag, must put semicolon at the end ,

<?php echo '<p>But html is still visible</p>';
up
-16
Jamal
6 months ago
@ oliwer dot urfriend at gmail dot com
It will give error as you you did not add a clsoing tag nor semi colon..here <?php echo '<p>But html is still visible</p>'
up
-28
james dot d dot noyes at lmco dot com
6 years ago
If you are embedding this in XML, you had better place the ending '?>' there or the XML parser will puke on you.  XML parsers do not like processing instructions without end tags, regardless of what PHP does.

If you're doing HTML like 90% of the world, or if you are going to process/interpret the PHP before the XML parser ever sees it, then you can likely get away with it, but it's still not best practice for XML.
up
-33
oliwer dot urfriend at gmail dot com
7 months ago
<?php echo 'Ending tag excluded'; ?>
with
<?php echo 'Ending tag excluded';?>
<?php echo '<p>But html is still visible</p>'

if in this example i omitted the last closing tag then code gives error :(
up
-16
sriharsha dot suripeddi1250 at gmail dot com
4 months ago
Hi,  you missed the ";" in the <p> tag. please check that.
To Top