php[world] 2018 - Call for Speakers

Wyskakiwanie z HTMLa

Kiedy PHP przetwarza plik, szuka otwierających i zamykających znaczników (tagów), które mówią PHP o rozpoczęciu i zakończeniu interpretowania kodu pomiędzy nimi. Przetwarzanie w taki sposób pozwala zagnieżdzać php w dowolnym rodzaju dokumentów, ponieważ wszystko poza parą znaczników, otwierającym i zamykającym jest ignorowane przez parser PHP. Najczęściej zobaczysz php zagnieżdzone w dokumentach HTML, tak jak w tym przykładzie.

<p>To zostanie zignorowane.</p>
<?php echo 'Kiedy to zostanie przetworzone.'?>
<p>To również zostanie zignorowane.</p>

Możesz także użyć bardziej zaawansowanej struktury:

Przykład #1 Zaawansowane wyskakiwanie

<?php
if ($wyrazenie) { 
    
?>
    <strong>To jest prawda.</strong>
    <?php 
} else { 
    
?>
    <strong>To jest fałsz.</strong>
    <?php 
}
?>
To działa jak się spodziewano, ponieważ kiedy PHP natrafi na zamykający znacznik ?>, poprostu zaczyna wyświetlać cokolwiek znajdzie (z wyjątkiem bezpośrednio następującej nowej linii - zobacz oddzielanie instrukcji ) dopóki nie natrafi na kolejny otwierający znacznik. Podany przykład jest oczywiście przekombinowany, ale do wyświetlania dużych bloków tekstu, wychodzenie z trybu przetwarzania PHP jest zasadniczo bardziej efektywne niż wysyłanie całego tekstu przez funkcje echo lub print.

Mamy cztery różne pary otwierających i zamykających znaczników, które mogą być użyte w php. Dwie z nich, <?php ?> i <script language="php"> </script> są zawsze dostępne. Dwie następne to krótkie znaczniki i znaczniki w stylu ASP, mogą być włączane i wyłączane w pliku konfiguracyjnym php.ini. Część osób postrzega krótkie znaczniki i znaczniki w stylu ASP jako wygodne, jednakże są one mniej przenośne, i zasadniczo nie polecane.

Informacja:

Zauważ również, że jeśli zagnieżdzasz PHP w XML lub XHTML musisz stosować znaczniki <?php ?> aby pozostać w zgodzie ze standardami.

Przykład #2 Znaczniki otwierające i zamykające PHP

1.  <?php echo 'jeśli chcesz obsługiwać dokumenty XHTML lub XML, zrób to tak'?>

2.  <script language="php">
        
echo 'niektóre edytory (jak FrontPage) nie lubią
              instrukcji przetwarzania'
;
    
</script>

3.  <? echo 'to jest najprostsza instrukcja przetwarzania SGML'?>
    <?= wyrazenie ?> To jest skrót dla "<? echo wyrazenie ?>"

4.  <% echo 'Możesz opcjonalnie użyć znaczników w stylu ASP'; %>
    <%= $zmienna; # To jest skrót dla "<% echo . . ." %>

Z pokazanych znaczników, pierwszy i drugi przykład są zawsze dostępne, pierwszy przykład jest najbardziej powszechny i rekomendowany.

Krótkie znaczniki (trzeci przykład) są dostepne jedynie, kiedy są włączone za pomocą dyrektywy konfiguracyjnej short_open_tag w php.ini lub jeśli php zostało skonfigurowane z opcją --enable-short-tags .

Znaczniki w stylu ASP (czwarty przykład) są dostępne jedynie gdy zostaną włączone poprzez dyrektywę konfiguracyjną asp_tags w php.ini

Informacja:

Powinieneś unikać używania krótkich znaczników, kiedy rozwijasz aplikacje lub biblioteki, które są nastawione na rozpowszechnianie lub pracujesz na serwerach PHP, nad którymi nie masz kontroli, ponieważ krótkie znaczniki mogą nie być obsługiwane na docelowym serwerze. Dla przenośnego, rozpowszechnialnego kodu, miej pewność, aby nie użyć krotkich znaczników.

Informacja:

W PHP 5.2 i wcześniejszych, parser nie pozwalał, aby znacznik otwierający <?php był jedynym znakiem w pliku. Dozwolone jest to od PHP 5.3.

Informacja:

Począwszy od PHP 5.4, krótkie znaczniki <?= są zawsze rozpoznawane i ważne, niezależnie od ustawień short_open_tag.

add a note add a note

User Contributed Notes 10 notes

up
317
quickfur at quickfur dot ath dot cx
7 years ago
When the documentation says that the PHP parser ignores everything outside the <?php ... ?> tags, it means literally EVERYTHING. Including things you normally wouldn't consider "valid", such as the following:

<html><body>
<p<?php if ($highlight): ?> class="highlight"<?php endif;?>>This is a paragraph.</p>
</body></html>

Notice how the PHP code is embedded in the middle of an HTML opening tag. The PHP parser doesn't care that it's in the middle of an opening tag, and doesn't require that it be closed. It also doesn't care that after the closing ?> tag is the end of the HTML opening tag. So, if $highlight is true, then the output will be:

<html><body>
<p class="highlight">This is a paragraph.</p>
</body></html>

Otherwise, it will be:

<html><body>
<p>This is a paragraph.</p>
</body></html>

Using this method, you can have HTML tags with optional attributes, depending on some PHP condition. Extremely flexible and useful!
up
2
Emil Cataranciuc
1 month ago
"<script language="php"> </script>, are always available." since PHP 7.0.0 is no longer true. These are removed along the ASP "<%, %>, <%=" tags.
up
92
ravenswd at gmail dot com
8 years ago
One aspect of PHP that you need to be careful of, is that ?> will drop you out of PHP code and into HTML even if it appears inside a // comment. (This does not apply to /* */ comments.) This can lead to unexpected results. For example, take this line:

<?php
  $file_contents 
= '<?php die(); ?>' . "\n";
?>

If you try to remove it by turning it into a comment, you get this:

<?php
//  $file_contents  = '<?php die(); ?>' . "\n";
?>

Which results in ' . "\n"; (and whatever is in the lines following it) to be output to your HTML page.

The cure is to either comment it out using /* */ tags, or re-write the line as:

<?php
  $file_contents 
= '<' . '?php die(); ?' . '>' . "\n";
?>
up
34
snor_007 at hotmail dot com
8 years ago
Playing around with different open and close tags I discovered you can actually mix different style open/close tags

some examples

<%
//your php code here
?>

or

<script language="php">
//php code here
%>
up
32
sgurukrupa at gmail dot com
4 years ago
Although not specifically pointed out in the main text, escaping from HTML also applies to other control statements:

<?php for ($i = 0; $i < 5; ++$i): ?>
Hello, there!
<?php endfor; ?>

When the above code snippet is executed we get the following output:

Hello, there!
Hello, there!
Hello, there!
Hello, there!
up
9
mike at clove dot com
7 years ago
It's possible to write code to create php escapes which can be processed later by substituting \x3f for '?' - as in echo "<\x3fphp echo 'foo'; \x3f>";

This is useful for creating a template parser which later is rendered by PHP.
up
-5
2290071451 at qq dot com
8 months ago
<script language='php'></script>这种写方在php7.0后已经不解析了。
up
-19
admin at furutsuzeru dot net
9 years ago
These methods are just messy. Short-opening tags and ASP-styled tags are not always enabled on servers. The <script language="php"></script> alternative is just out there. You should just use the traditional tag opening:

<?php?>

Coding islands, for example:

<?php
$me
'Pyornide';
?>
<?=$me
;?> is happy.
<?php
$me
= strtoupper($me);
?>
<?=$me
;?> is happier.

Lead to something along the lines of messy code. Writing your application like this can just prove to be more of an
inconvenience when it comes to maintenance.

If you have to deal chunks of HTML, then consider having a templating system do the job for you. It is a poor idea to rely on the coding islands method as a template system in any way, and for reasons listed above.
up
-54
nath dot realmadrid at gmail dot com
2 years ago
"  There are four different pairs of opening and closing tags which can be used in PHP. Two of those, <?php ?> and <script language="php"> </script>, are always available  " - It is not true with PHP7. script and ASP style tags are removed from PHP7.
up
-79
Kalimuthu
3 years ago
One more disadvantage of using PHP short tags is that, it clashes with XML. Because XML also uses <? to open code blocks. See below sample XML code

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
    <to> Tove</to>
    <from>Jani</from>
    <heading>Reminder</heading>
    <body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>
To Top