PHP 7.0.14 Released

Czym są referencje

W PHP referencje są środkiem dostępu do tej samej wartości zmiennej poprzez różne nazwy. Nie działają na takiej zasadzie jak wskaźniki w C, lecz są aliasami w tablicy symboli. Zwróc uwagę na to, że w PHP nazwa zmiennej oraz wartość zmiennej są dwiema różnymi rzeczami, wobec tego ta sama wartość może być dostępna poprzez różne nazwy. Najbliższą analogią jest Uniksowy system plików i ich nazw - nazwy zmiennych to wpisy katalogowe, a wartości to same pliki. Można myśleć o referencjach jak o twardych dowiązaniach w Uniksowym systemie plików.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-10
stilezy
8 months ago
One subtle effect of PHP's assign-by-reference is that operators which might be expected to work with args that are references usually don't.  For example:

$a = ($b ? &$c : &$d);

fails (parser error) but the logically identical

if ($b)
   $a =& $c;
else
   $a =& $cd;

works. It's not always obvious why seemingly identical code throws an error in the first case. This is discussed on a PHP bug report ( https://bugs.php.net/bug.php?id=54740 ). TL;DR version, it acts more like an assignment term ($var1) "=&" ($var2) than a function/operator ($var1) "=" (&$var2).
To Top