Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

EV_TIMEOUT (integer)
EV_READ (integer)
EV_WRITE (integer)
EV_SIGNAL (integer)
EV_PERSIST (integer)
EVLOOP_NONBLOCK (integer)
EVLOOP_ONCE (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top