php[world] 2018 - Call for Speakers

Memcached::setByKey

(PECL memcached >= 0.1.0)

Memcached::setByKeyStore an item on a specific server

Opis

public bool Memcached::setByKey ( string $server_key , string $key , mixed $value [, int $expiration ] )

Memcached::setByKey() is functionally equivalent to Memcached::set(), except that the free-form server_key can be used to map the key to a specific server. This is useful if you need to keep a bunch of related keys on a certain server.

Parametry

server_key

Klucz identyfikujący serwer do przechowywania wartości.

key

Klucz określający przechowywaną wartość.

value

Wartość do przechowania.

expiration

Czas wygaśnięcia, domyślnie 0. Zobacz Czasy wygaśnięcia, aby dowiedzieć się wiecej.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu. Użyj Memcached::getResultCode(), jeśli to konieczne.

Przykłady

Przykład #1 Memcached::setByKey() example

<?php
$m 
= new Memcached();
$m->addServer('localhost'11211);

/* keep IP blocks on a certain server */
$m->setByKey('api-cache''block-ip:169.254.253.252'1);
$m->setByKey('api-cache''block-ip:169.127.127.202'1);
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top