Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

MING_NEW (integer)
MING_ZLIB (integer)
SWFBUTTON_HIT (integer)
SWFBUTTON_DOWN (integer)
SWFBUTTON_OVER (integer)
SWFBUTTON_UP (integer)
SWFBUTTON_MOUSEUPOUTSIDE (integer)
SWFBUTTON_DRAGOVER (integer)
SWFBUTTON_DRAGOUT (integer)
SWFBUTTON_MOUSEUP (integer)
SWFBUTTON_MOUSEDOWN (integer)
SWFBUTTON_MOUSEOUT (integer)
SWFBUTTON_MOUSEOVER (integer)
SWFFILL_RADIAL_GRADIENT (integer)
SWFFILL_LINEAR_GRADIENT (integer)
SWFFILL_TILED_BITMAP (integer)
SWFFILL_CLIPPED_BITMAP (integer)
SWFTEXTFIELD_HASLENGTH (integer)
SWFTEXTFIELD_NOEDIT (integer)
SWFTEXTFIELD_PASSWORD (integer)
SWFTEXTFIELD_MULTILINE (integer)
SWFTEXTFIELD_WORDWRAP (integer)
SWFTEXTFIELD_DRAWBOX (integer)
SWFTEXTFIELD_NOSELECT (integer)
SWFTEXTFIELD_HTML (integer)
SWFTEXTFIELD_ALIGN_LEFT (integer)
SWFTEXTFIELD_ALIGN_RIGHT (integer)
SWFTEXTFIELD_ALIGN_CENTER (integer)
SWFTEXTFIELD_ALIGN_JUSTIFY (integer)
SWFACTION_ONLOAD (integer)
SWFACTION_ENTERFRAME (integer)
SWFACTION_UNLOAD (integer)
SWFACTION_MOUSEMOVE (integer)
SWFACTION_MOUSEDOWN (integer)
SWFACTION_MOUSEUP (integer)
SWFACTION_KEYDOWN (integer)
SWFACTION_KEYUP (integer)
SWFACTION_DATA (integer)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top